Var sker gravsättning med urna?

När en nära anhörig har gått bort finns det en del praktiska göromål att ta itu med. Detta samtidigt som man behöver hantera sorgen efter att ha förlorat den bortgångne. Många tar gärna stor hjälp av en begravningsbyrå, men det är givetvis många som vill göra så mycket som möjligt på egen hand.

Allt fler väljer att låta gravsättningen ske med urna. När så ska ske, så finns det ett flertal olika alternativ. Bra är att känna till de alternativ som finns, och sedan rådgöra med begravningsbyrå och anhöriga.

Så vilka alternativ finns det egentligen? Här ger vi ett par exempel.

Här kan gravsättning med urna ske

Förutsättningar, preferenser och önskemål styr vilket alternativ som lämpar er bäst. Genom att känna till alternativet som finns, kan man välja rätt.

Minneslund

En minneslund är ett gemensamt område där askan gravsätts anonymt. Som konsekvens kan anhöriga inte delta vid själva gravsättningen. Vanligt är att askan grävs ned, men den kan också strös ut på marken. Platsen där endera sker markeras inte ut på något sätt, och som anhörig kan man således inte heller smycka ut platsen med dekorationer eller blommor, till exempel. Med det sagt, så skall en gemensam plats finnas, där gravljus och blommor kan placeras ut för att hedra den bortgångne.

Sprida askan

Det finns inget som säger att askan måste gravsättas. Ett alternativ är att sprida ut askan i naturen eller till havs. Viktigt att känna till är att det krävs ett tillstånd från Länsstyrelsen för att detta ska få utföras. Planerar man att åka till havs kan det vara lämpligt att köpa en så kallad sjösättningsurna, som är tillverkad i ett material som löses upp efter en viss tid i vattnet.

Som regel får askan inte spridas i närheten av vattendrag, sjöar, bebyggelse, tomtmark eller rekreationsområden. Om platsen av Länsstyrelsen anses lämplig kommer det i regel inte vara några problem att få tillståndet – klicka här. Det skall även anses uppenbart att du kommer att hantera askan på ett värdigt sätt. I din ansökan behöver du bland annat markera, på en karta, den plats där askan ska spridas.

Askgravlund

En askgravlund är ungefär som en minneslund. En väsentlig skillnad är att anhöriga kan närvara vid gravsättningen, som sker med eller utan urna. Valet finns här att sätta upp en skylt med den bortgångnes namn och födelse- samt dödsdatum.

Kistgravplats

En kistgravplats har normalt plats för två eller fler kistor i samma grav. En del känner kanske inte till att man även kan placera urnor i dessa platser. Tala med din begravningsbyrå för att ordna detta.

Urngrav

En urngrav och kistgrav är ungefär samma sak, med skillnaden att man alltså enbart placerar urnor i en urngrav. Vanligt är att det finns plats för mellan fyra och åtta urnor i en och samma grav. Till skillnad från gravsättning i exempelvis en minneslund, så kan anhöriga närvara vid gravsättningen.

Kolumbarium

På en del platser i landet erbjuds möjligheten att lägga askan i kolumbarium. Kort beskrivet är det en liten nisch i en vägg där urnorna förvaras.

Är du osäker? Rådgör med anhöriga och din begravningsbyrå.

Hur undviker man oseriösa takläggare?

Beräknad medellivslängd för tak med takpannor är 30 – 70 år. Livslängden beror på väderförhållanden och mängden av mossangrepp. Det visar sig att takpannorna många gånger kan hålla avsevärt mycket längre än medellivslängden, så det är viktigt att göra en besiktning då och då.

Om du är osäker på hur ditt tak mår, kan du kontakta en certifierad besiktningsman. Då får du en oberoende bedömning som visar om det finns behov av åtgärder för att säkra taket kvalitet. Besiktningsmän hittar du på Svenska Byggingenjörers Riksförbund.

Polisen varnar för oseriösa hantverkare

Det är tyvärr ett antal takföretag som arbetar oseriöst. De ringer på hos fastighetsägare och erbjuder kostnadsfri besiktning av taket. Därefter presenteras en bild av taket som dömer ut kvaliteten enbart i syfte att lägga ett anbud och genomföra en renovering.

Oseriösa takläggare uppträder ofta väldigt påstridigt och kräver förskottsbetalning. Bemötandet och kravet på förskottsbetalning är tydliga signaler på att du inte bör anlita hantverkaren. Ett vanligt tillvägagångssätt är att man erbjuder rengöring taket med tanke på mossangrepp där. När arbetet är utfört påtalar man behovet av renovering och byta av till exempel tegelpannor. Ibland har man redan plockat bort en mängd pannor och kastat ner på marken innan fastighetsägaren har hunnit ta ställning till om man önskar renovering eller ej. Här kan det vara svårt att bevisa att det har begåtts något brott för ord står mot ord.

Varje år kommer det även ett antal utländska arbetare som erbjuder hjälp med billig asfaltering av
till exempel garageuppfarten, men även med takrengöring och renovering. De har många gånger fokuserat på äldre fastighetsägare och har även erbjudit skjuts till banken för att ta ut större summor till förskottsbetalning för olika arbeten. Bankerna har i flera fall reagerat och slagit larm eftersom det handlar om större summor som tas ut i rena kontanter och oftast av äldre personer.t

Tips för att undvika problem med oseriösa hantverkare

  • Tacka nej med stor bestämdhet om du blir uppsökt av en hantverkare
  • Betala aldrig i förskott
  • Sök hjälp själv hos besiktningsmän eller auktoriserade takläggare
  • Fråga runt bland andra som renoverat sina tak och få tips om företag med gott renommé
  • Ta in offerter från olika företag. Här kan du använda sig av en samlingssida på webben för takläggare. Du beskriver ditt behov av renovering i ett färdigt frågeformulär. Därefter blir du kontaktad av flera företag som granskats och håller måttet för vad branschen kräver.

 

Copyright Detta är vår städfirma blog – Hemstädning osv 2020
Tech Nerd theme designed by FixedWidget