Hur undviker man oseriösa takläggare?

Beräknad medellivslängd för tak med takpannor är 30 – 70 år. Livslängden beror på väderförhållanden och mängden av mossangrepp. Det visar sig att takpannorna många gånger kan hålla avsevärt mycket längre än medellivslängden, så det är viktigt att göra en besiktning då och då.

Om du är osäker på hur ditt tak mår, kan du kontakta en certifierad besiktningsman. Då får du en oberoende bedömning som visar om det finns behov av åtgärder för att säkra taket kvalitet. Besiktningsmän hittar du på Svenska Byggingenjörers Riksförbund.

Polisen varnar för oseriösa hantverkare

Det är tyvärr ett antal takföretag som arbetar oseriöst. De ringer på hos fastighetsägare och erbjuder kostnadsfri besiktning av taket. Därefter presenteras en bild av taket som dömer ut kvaliteten enbart i syfte att lägga ett anbud och genomföra en renovering.

Oseriösa takläggare uppträder ofta väldigt påstridigt och kräver förskottsbetalning. Bemötandet och kravet på förskottsbetalning är tydliga signaler på att du inte bör anlita hantverkaren. Ett vanligt tillvägagångssätt är att man erbjuder rengöring taket med tanke på mossangrepp där. När arbetet är utfört påtalar man behovet av renovering och byta av till exempel tegelpannor. Ibland har man redan plockat bort en mängd pannor och kastat ner på marken innan fastighetsägaren har hunnit ta ställning till om man önskar renovering eller ej. Här kan det vara svårt att bevisa att det har begåtts något brott för ord står mot ord.

Varje år kommer det även ett antal utländska arbetare som erbjuder hjälp med billig asfaltering av
till exempel garageuppfarten, men även med takrengöring och renovering. De har många gånger fokuserat på äldre fastighetsägare och har även erbjudit skjuts till banken för att ta ut större summor till förskottsbetalning för olika arbeten. Bankerna har i flera fall reagerat och slagit larm eftersom det handlar om större summor som tas ut i rena kontanter och oftast av äldre personer.t

Tips för att undvika problem med oseriösa hantverkare

  • Tacka nej med stor bestämdhet om du blir uppsökt av en hantverkare
  • Betala aldrig i förskott
  • Sök hjälp själv hos besiktningsmän eller auktoriserade takläggare
  • Fråga runt bland andra som renoverat sina tak och få tips om företag med gott renommé
  • Ta in offerter från olika företag. Här kan du använda sig av en samlingssida på webben för takläggare. Du beskriver ditt behov av renovering i ett färdigt frågeformulär. Därefter blir du kontaktad av flera företag som granskats och håller måttet för vad branschen kräver.

 

Copyright Detta är vår städfirma blog – Hemstädning osv 2020
Tech Nerd theme designed by FixedWidget